mousedesign
Enviroment_driving_range
Project Description

Ukázky renderu enviromentu, ve kterém proběhla prezentace robotického sběrače golfových míčků.